Rijksoverheid

Maandag 30 oktober 2017
Werkspoorkathedraal, Utrecht

Terugblik

Op de Dag van de Stad kwamen alle grote thema’s aan de orde waarmee steden te maken hebben. Een dag lang waren 1.500 deelnemers bij elkaar die dagelijks werken aan toekomstbestendige steden. Bestuurders en ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers, ondernemers en actieve inwoners kozen uit 100 sessies in 15 verschillende paviljoenen.

Binnen enkele dagen vindt u op deze website alle beschikbare presentaties, foto’s, video’s, presentaties en ervaringen van pers en bezoekers.

Partners

rijksoverheid platform31 stedennetwerk vng utrecht platform31 vnoncw platform31 platform31

Hoofdsponsor

bng

Thema’s

In themapaviljoens komen alle aspecten van ontwikkelingen in de stad aan de orde. Laat u vandaag inspireren door de nieuwste ontwikkelingen in veel verschillende vakgebieden, dus ook buiten het terrein waarvan u alles al weet. 


Hoe de stad zich aanpast aan verandering van het klimaat, met schone lucht en droge voeten voor de inwoners

Hoe de stad z’n jonge en oude inwoners gezond en genoeg voedt en hoe hij  de zorg organiseert

Hoe de stad samenwerkt met onderzoekers, docenten, studenten en leerlingen bij het oplossen van maatschappelijke problemen en zo meer problemen beter oplost 

Hoe de stad informatietechnologie inzet om slimmer te worden, en hoe hij omgaat met onzekerheid daarover van stadsbewoners

Nieuwe waarde(n) in een stad zonder afval en zonder uitval: van circulaire wijk tot rijksbreed

Hoe de stad de beperkte ruimte optimaal gebruikt om inwoners met veranderende wensen  binnenstedelijk te laten wonen, werken en ontspannen 

Hoe de stad zich versterkt door samen op te trekken met andere overheden, maatschappelijke partners en individuen en organisaties die een rol spelen tot in de haarvaten van de samenleving

Hoe de stad aantrekkelijke groene daken, tuinen en parken heeft en houdt  

Hoe de stad sociaal, fysiek en digitaal een veilige plaats wordt en blijft ondanks veranderende risico’s 

Hoe de stad bereikbaar blijft en slim in beweging. Een economisch vraagstuk, maar ook belangrijk voor bijvoorbeeld de luchtkwaliteit

Hoe de stad het gebruik van fossiele brandstof terugdringt en vervangt door energie uit duurzame bronnen

Hoe de stad een inclusieve plek blijft voor rijk en minder rijk, jong en oud, hoger en lager opgeleid, met gelijke kansen voor iedereen

Hoe de stad een aantrekkelijke plek wordt en blijft als motor van de economie. Als inwoner omdat er aantrekkelijke banen zijn, als bedrijf omdat er genoeg goede werknemers zijn 

Hoe de stad een interessante en leuke plek blijft voor bewoners én bezoekers 

Programma

Op de Dag van de Stad vindt u van circa 09.30 tot 17.00 uur onder meer:

  • 14 themapaviljoens
  • Last en first lectures
  • TV-studio
  • Speciaal Bestuurdersprogramma
  • Excursies
  • Informatiestands
  • Groot netwerkcafé

De afgelopen maanden zijn er meer dan 600 inhoudelijke ideeën aangeleverd door alle betrokken partijen. Als u op het tabblad Blokkenschema klikt, vindt u dit schema. Blijf de website nauwlettend volgen voor het complete programma.

First lectures

Ook jong talent komt aan het woord over de stad. Jonge ondernemers, wetenschappers, actieve burgers, die een fantastisch idee hebben over de stad en dat goed kunnen brengen. De toppers van de toekomst. De Dag van de Stad biedt hen een podium om hun ideeën bij het grote publiek te brengen.

Excursies

Gaststad Utrecht organiseert excursies te voet, per fiets en/of per bus naar de meest innovatieve stedelijke ontwikkelingsprojecten in en rond Utrecht, onder leiding van gidsen van de gemeente.

Actuele vraagstukken en opgaven die raken aan gezond stedelijk leven komen aan bod. Maak kennis met de Utrechtse strategie in de energietransitie, laat je verrassen door de ontwikkelingen in het stationsgebied of dompel je zelf onder in Utrecht fietsstad! Ook de ontwikkelingen op het gebied van big data staan op het programma, evenals gezondheid (fysiek én sociaal) in de wijk en de samenwerking tussen bewoners en gemeente. Het programma is nog in ontwikkeling. In de komende weken volgt op deze site meer gedetailleerde informatie per excursieonderdeel.In een wandeling nemen we je mee langs een aantal speerpunten van Utrecht Fietst!, het Utrechtse fietsprogramma.

Kom zelf ervaren hoe het fietsverwijssysteem in het centrum werkt en bekijk de nieuwe fietsbrug over de sporen. We tonen verschillende herinrichtingen en duiken natuurlijk de grootste stalling van Nederland in. Nu al een indrukwekkend grote fietsenstalling, maar dit is nog maar de helft. Ondertussen wordt verder gebouwd aan de tweede helft en uiteindelijk wordt dit de grootste stalling van de wereld.  


Tijdens deze datawandeling kom je meer te weten over de diverse datastromen die zichtbaar én onzichtbaar door onze stad lopen en word je uitgedaagd om met een databril om je heen te kijken. Wat zie je allemaal? En wat vind je ervan? Loop mee en vergroot je databewustzijn!  


De grootste binnenstedelijke herontwikkeling van Nederland vindt al enige jaren in Utrecht plaats.

Een openhartoperatie in de stad terwijl alles blijft functioneren. Dit kan alleen door intensieve samenwerking. Ga mee naar het Infocentrum Stationsgebied, bekijk de maquette, wandel mee door het gebied en krijg bij de verschillende bouwplaatsen tekst en uitleg.


Van een gedeelde wens om te werken op een groene, duurzame plek in Utrecht naar een succesvol collectief van 25 creatieve ondernemers: dat is het verhaal achter het Hof van Cartesius. Een duurzame, circulaire werk- en ontmoetingsplek, gebouwd van reststromen en afval uit de bouw. Waar ondernemers en bezoekers zich richten op het upcyclen van materialen en het stoppen van de alsmaar groeiende afvalberg. Hoor tijdens deze excursie meer over de realisatie en transformatie van dit initiatief in Werkspoorkwartier en ervaar hoe je zelf kunt bijdragen.


Bouwen aan een gezonde toekomst is één van de belangrijkste opgaven voor Utrecht. Dit kan de gemeente niet alleen en daarom trekt zij samen op met de stad. In de na-oorlogse wijk Overvecht hebben bewoners, wijkprofessionals en gemeente gezamenlijk een plan gemaakt om de wijk versneld te ontwikkelen en te versterken. Een gezonde wijk, waar op orde komen, veiligheid, burgerkracht en samenwerking centraal staan: dát is de Versnelling van Overvecht. Hoor en zie tijdens deze excursie meer over de successen en de leermomenten en neem een waardevolle praktijkervaring mee naar huis.


Net als veel gemeenten zoekt Utrecht naar manieren om zeggenschap te delen met bewoners. Met succes. Het draait hier vaak om samenwerking tussen inwoners, ondernemers, de gemeente en andere partners in de stad. Maak tijdens deze excursie kennis met het initiatief Krachtstation in Kanaleneilend. Een oud schoolcomplex is hier omgetoverd tot een bruisend centrum midden in wijk, waar wonen, werken, verblijven en vermaak samenkomen. Van onderop, geheel zelfstandig en met een sluitende businesscase. Belangrijkste doel? Betaalbare en eenvoudige huisvestiging, om zo potentieel in de wijk te behouden en tot bloei te laten komen. Laat je inspireren!   


In 2050 moet de CO2-uitstoot met 80-95% verminderd zijn. Utrecht staat hier, net als de rest van Nederland, voor een enorme opgave. Daarom wordt in de stad gewerkt aan een strategie waarbij per wijk, buurt, straat de meest ideale mix voor alternatieve energiebronnen wordt uitgezocht. In de wijk Overvecht lopen diverse initiatieven, waarvan we er in deze excursie twee bekijken. Maak kennis met de ‘flat met toekomst’ en laat je inspireren door de ervaringen van bewoners.


Begin de dag goed: loop mee naar de Werkspoorkathedraal!
Start de dag van de Stad met lekker lopen en kennismaken met vakgenoten. Geen excursie, gewoon lekker bewegen. Bij aankomst heb je al 4250 stappen gezet. De ‘rode route’ van ruim 4 km vanaf Utrecht Centraal loopt via de Sluis en Schepenbuurt, de ‘blauwe route’ van 3,5 km loopt via de Cremerstraat en Cartesiusweg. Om 08.30u start een groep met lopen, loop je mee? Om 08.15u verzamelen bij de Rietveldstoel voor het stadskantoor te Utrecht. En o ja, als het regent.. dan kun je alsnog kiezen voor de OV fiets of de trein naar Zuilen.

Lunchpauze: even uitwaaien en van de herfst genieten
Over de gezonde stad praten en de hele dag binnen zitten, dat kan natuurlijk niet. Ga even naar buiten met de lunch, er is een ‘groene route’ beschikbaar van ongeveer half uur die je in het Julianapark en Elinkwijk brengt. Lunch kun je meenemen voor onderweg.

Bekijk de wandelroutes

 

Voor bestuurders

Als bestuurders bent u van harte welkom om de Dag van de Stad bij te wonen. Het programma bevat doorlopend inspirerende en relevante bijeenkomsten over alle aspecten die spelen in de stad.

Van 14.30 tot 16.00 uur is er daarnaast een speciaal Bestuurdersprogramma. Tijdens deze sessie analyseren we onder leiding van Ruben Maes met enkele hoofdsprekers en met u het kersverse Regeerakkoord. Met onder meer de vraag wat dit akkoord betekent voor de steden.

Twitter

Pers

Mediaberichten over de Dag zijn binnenkort hier te zien

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail naar Postbus.AgendaStad@minbzk.nl.

Een organisatorische of logistieke vraag kunt u mailen naar info@dedagvandestad.nl.